Gröna Bandet 2022

       
 

När matte går i pension 2022 ska vi gå Gröna Bandet, som är en vandring på ca: 140 mil, från TRERIKSRÖSET till GRÖVELSJÖN i Dalafjällen. Jag planerar att skriva en blogg under den vandringen, och den kommer Du att kunna läsa på denna sidan.

Jag kommer att uppdatera fortlöpande allt eftersom matte planerar/förbereder sig (OSS)

 
 
 
     
       
 

Till STARTSIDAN